محسن یزدانی قهرمان پرورش اندام جهان و مدیر عامل مجموعه باشگاه های ورزشی هیربد محسن یزدانی مؤسس و مدیر عامل مجموعه باشگاه های زنجیره ای هیربد اولین دارنده مدال طلای جهان و عنوان پیشرفته ترین بدنساز سال 1999 جهان (IFBB) و اولین ایرانی عضو فدراسیون حرفه ای های پرورش اندام جهان (IFBB PRO) فارغ التحصیل DBA , EMBA سخنران در حوزه موفقیت و انگیزش http://mohsenyazdani.mihanblog.com 2020-09-24T18:56:24+01:00 text/html 2020-09-20T09:54:23+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی محسن یزدانی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2094 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.upsara.com/?module=thumbnail&amp;file=z150831_.jpg" alt="z150831_.jpg"></div> text/html 2020-09-20T09:50:19+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی محسن یزدانی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2093 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.upsara.com/?module=thumbnail&amp;file=q352898_.jpg" alt="q352898_.jpg"></div> text/html 2020-09-20T09:02:36+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی محسن یزدانی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2092 text/html 2020-07-25T05:08:09+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی انگیزشی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2091 <p style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; font-size: 17px; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word; color: rgb(34, 34, 34);">هیچ وقت برای چیزهایی که می تونی خودت به دست بیاری به کسی التماس نکن!</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; font-size: 17px; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word; color: rgb(34, 34, 34);">موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه یعنی یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم</p> text/html 2020-07-11T07:28:59+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی انگیزشی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2090 <span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: body-font; font-size: 18.6667px; text-align: justify;">آینده از آن کسانی است که به استقبال آن می‌روند.</span> text/html 2020-07-11T07:26:03+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی انگیزشی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2089 <span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: body-font; font-size: 18.6667px; text-align: justify;">موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می‌شود، همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!</span> text/html 2020-07-08T06:39:24+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی محسن یزدانی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2088 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/c428085_mohsenyazdani1_26.jpg" alt=""> text/html 2020-07-07T08:17:04+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی انگیزشی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2087 <span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: body-font; font-size: 18.6667px; text-align: justify;">موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می‌شود، همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!</span> text/html 2020-07-05T05:39:44+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی محسن یزدانی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2086 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/p635894_83284018_932915750493719_4578276245220884480_n.jpg" alt=""> text/html 2020-07-05T05:34:51+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی انگیزشی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2085 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11.6pt; line-height: 23pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);">ناامید نباش، گاهی لازم است بنشینی و استراحت کنی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11.6pt; line-height: 23pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);">اما فراموش نکن فقط گاهی.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11.6pt; line-height: 23pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);">موفقیت در انتظار تو است، بلند شو و به راهت ادامه بده</p> text/html 2020-07-01T05:42:20+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی انگیزشی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2084 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: iransans; font-size: 17px; text-align: center;">زندگی درباره داشتن نیست بلکه درباره بودن است</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: iransans; font-size: 17px; text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: iransans; font-size: 17px; text-align: center;">مادامی که صرفا در اشیا به دنبال خوشبختی بگردی این اشیا هرگز کافی نیستند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: iransans; font-size: 17px; text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: iransans; font-size: 17px; text-align: center;">برای یافتن خوشبختی به اطراف نگاه کن، به درون نگاه کن</span> text/html 2020-06-30T04:18:06+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی انگیزشی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2083 <font size="7"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">هر روز ۳ اتفاق خوشایند حتی کوچک را بنویسید و ۳ دقیقه شکرگزاری کنید</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">این کار را برای ۲۱ روز ادامه دهید</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">این کار مغز را عادت میدهد که بر روی مسائل مثبت تمرکز کند و باعث خوشحالی شما شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">گرانقیمت‌ترین رایگانِ دنیا وقت است</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">وقت طلا نیست</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">وقت زندگی است و هیچ چیز با ارزش‌تر از زندگی نیست</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;iran sans - regular&quot;; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">قدر لحظه‌ها را بدانیم که عمر و زندگی، المثنی ندارد</span></b></font> text/html 2020-06-28T05:44:24+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی انگیزشی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2082 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">قلبت را آرام کن</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">بیشتر لمس و تجربه اش كن</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">نگاه كن به نعمت هایت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">نگاه کن به اطرافت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">به خوشبختى هایت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">به کسانی که میدانی دوستت دارند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">گاهی یک جای دنج انتخاب کن</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">گاهی یک جای شلوغ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">هم در کنار شلوغی آدم ها</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">هم در کنج خلوت تنهایی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">باران را بی چتر بشناس</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">خوشحالی را فریاد بزن</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Iran Sans - Regular&quot;; font-size: 16.5px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">و بدان که خدا همیشه با توست</span> text/html 2020-06-27T07:19:46+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی انگیزشی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2081 <p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Arial; color: rgb(144, 144, 144); text-align: center; line-height: 20px; background: rgba(255, 255, 255, 0);">مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">یا به آهستگی پیشرفت می کنید</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Arial; color: rgb(144, 144, 144); text-align: center; line-height: 20px; background: rgba(255, 255, 255, 0);">شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند</p> text/html 2020-06-24T07:13:45+01:00 mohsenyazdani.mihanblog.com محسن یزدانی انگیزشی http://mohsenyazdani.mihanblog.com/post/2080 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="7"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">برای اینکه حالت خوب باشه</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">روز را با داشته هایت شروع کن</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">و به نداشته هایت بگو :</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">به زودی می بینمتون</span></font>